Deutsch   Français   

VOTRE REVENDICATION

 

Voulez-vous discuter de nouvelles idées dans les débats électoraux ? Voulez-vous que votre opinion soit prise en compte? Alors vous êtes ici à la bonne adresse! Dites-nous ce qui vous importe personnellement, et nous publierons ces déclarations sur ce site.


Nom
Prénom
Commentaires
Veröffentlechung vum Numm: jo | ne

* Entrez le texte de l'image anti-spam ici:
 

 

 
   


 

Viviane Linster- 28.04.09

          Solidaresch Gesellschaft förderen am sozialen,
          ökologeschen an ökonomesche Beräich

 


 

Patrick Neu - 30.04.09

          Politesch Bildung gehéiert an d'Schoul vum 
          21. Joerhonnert!

 Pol Polfer - 05.04.09 

          Eng Reduktioun vun de nationalen Zäregas-
          Emissiounen em 30% bis 2020 elo konkret upaaken!

 


 

       Georges Pfeiffenschneider - 28.05.09 

Wee wëll Kanner hun muss och ¨d'Zäit an d'Wësse
fannen/kréien fir se eegenhänneg ze erzéien